ES parama

„UAB „Metasta“ pajėgumų didinimas diegiant technologines ekoinovacijas“

Projekto tikslas - padidinti UAB "Metasta" pajėgumus, bendrovės veikloje diegiant technologines ekoinovacijas

Bendrovė planuoja atnaujinti jau nusidėvėjusią įrangą, kurios pagalba bus galima atlikti gaminio savybių modifikavimą, taikant ekologinio projektavimo principus ir taip prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo. Gaminio savybių modifikavimas atliekamas šių karjerinių produktų: sijoto smėlio-žvyro mišinio DSBR fr. 0/32 ir geležinkelio pobalastinio sluoksnio mišinio KG1 (naujas gaminys, gaminamas iš gamybos atliekinių žaliavų).

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo.

Projekto pavadinimas: UAB „Metasta“ pajėgumų didinimas diegiant technologines ekoinovacijas“
Projekto vykdytojas: UAB „Metasta“

Bendra projekto vertė: 1 650 500,00 Eur
Iš Europos regioninio plėtros fondo įgyvendinimui skiriama iki: 577 675,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2021-03-24
Projekto vykdymo pabaiga: 2022-03-31